forum.gifForum - Geschichte und Gegenwart - Thema #85


  


Benutzer online : ( niemand )

 Rewitalizacja Starego Rynku

 

Forum Index  >>  Geschichte und Gegenwart  
AutorThema

admin
rank
[ admin ]

admin

35 Mitteilungen  Thema #85  -  posted am 04/12/2006 @ 18:34
Rewitalizacja Starego Rynku w S³upsku jest tematem wielu rozmów. Padaj± przy tym ostre s³owa krytyki. Czy naprawdê jest tak ¼le grr.gif Obejrzyj zdjêcia. Komentarze mile widzianehehe.gif

Stary Rynek>>>
OpenForum V.phpBB for GuppY v4.5 by OpenGuppY
Pensjonaty