Zmień wygl±d strony

Wybierz skin

Skin :
Zamieszkały..
Położenie Historia
Słupsk
Zabytki Poł±czenia z archiwum Stolp.de Czy wiesz, że..
nad Bałtykiem
Oferta
To i owo
Prywatnie
Preferencje
IP : 184.73.14.222

Użytkownicy 312 Użytkownicy

użytkowników 10 użytkowników:
zenon   zderzak   xandi002   wowik   wlodek   waldek   wacek   vicodin   vanix   tomk   
Użytkownicy online : Użytkownicy online :
( nikt )
Go¶ci online : Go¶ci online : 63

Stronę odwiedzono : Stronę odwiedzono : 1347745  
hit Jednocze¶nie wizyt: 428
dnia 04/02/2007 @ 10:52

e-mail do : admin Do ulubionych Poleć znajomemu wersja mobile
Szukaj
news.gifRSS BOX - Poradnik Money

Money.pl

Portal finansowy nr 1 w Polsce


Strajk nauczycieli. Rafalska: ubolewam, że związkowcy nie siądą do okrągłego stołu

- Dzisiaj usĹ‚yszeliĹ›my "nie", ale mam nadziejÄ™, ĹĽe zwiÄ…zkowcy przemyĹ›lÄ… decyzjÄ™ i wezmÄ… udziaĹ‚ w rozmowach przy okrÄ…gĹ‚ym stole - mówiĹ‚a we wtorek ElĹĽbieta Rafalska.

(23/04/2019 @ 21:07)

Wkrótce upĹ‚ywa termin przydatnoĹ›ci ĹĽywnoĹ›ci do spoĹĽycia? Kukiz chce, by sklep obowiÄ…zkowo oddawaĹ‚ jÄ… potrzebujÄ…cym

PaweĹ‚ Kukiz chce, by sklepy wielkopowierzchniowe byĹ‚y zobligowane do przekazywania ĹĽywnoĹ›ci, której termin przydatnoĹ›ci do spoĹĽycia wkrótce upĹ‚ynie, instytucjom pomagajÄ…cym potrzebujÄ…cym. I nie chodzi o towary, których data waĹĽnoĹ›ci minie za dzieĹ„ czy dwa, ale znacznie dĹ‚uĹĽej – nawet tydzieĹ„.

(23/04/2019 @ 20:02)

Nielegalne wydobycie bursztynu. Resort chce dotkliwych kar - od 400 tys. zĹ‚ w górÄ™

Nielegalne wydobycie bursztynu powinno być przestÄ™pstwem, a nie tylko wykroczeniem. Tylko wyĹĽsze kary mogÄ… zniechÄ™cić tych, którzy parajÄ… siÄ™ nielegalnym poszukiwaniem - uwaĹĽa resort Ĺ›rodowiska.

(23/04/2019 @ 19:29)

KNF nakłada wysokie kary za potajemny handel akcjami Krezusa. Inwestorzy nic nie wiedzieli

Kolejne kary za obrót akcjami spóĹ‚ki Krezus. Komisja Nadzoru Finansowego karze pĹ‚acić setki tysiÄ™cy zĹ‚otych spóĹ‚kom Karo i Taleja, a takĹĽe byĹ‚emu prezesowi Krezusa Jackowi Ptaszkowi.

(23/04/2019 @ 18:42)

Program bezpĹ‚atnych leków dobry dla portfeli seniorów, ale niejasny. NIK apeluje do Ministerstwa Zdrowia o zmiany

DziÄ™ki programowi bezpĹ‚atnych leków osoby po 75. roku ĹĽycia mogÄ… zaoszczÄ™dzić na zakupach w aptece. NIK ma jednak zastrzeĹĽenia co do sposobu, w jaki resort zdrowia tworzy listy bezpĹ‚atnych lekarstw.

(23/04/2019 @ 18:23)

Kalendarium ISBnews

ĹšRODA, 24 kwietnia

(23/04/2019 @ 18:07)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews/Macronext) - PoniĹĽej przedstawiamy kalendarium wydarzeĹ„ makroekonomicznych na Ĺ›rodÄ™, 24 kwietnia 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext.

(23/04/2019 @ 18:06)

PrzeglÄ…d informacji ze spóĹ‚ek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowaĹ‚a o wszczÄ™ciu postÄ™powania administracyjnego wobec spóĹ‚ki publicznej Krezus SA w przedmiocie naĹ‚oĹĽenia kary pieniężnej w zwiÄ…zku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomoĹ›ci informacji poufnych, podaĹ‚a Komisja. 

(23/04/2019 @ 18:06)

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowaĹ‚a o wszczÄ™ciu postÄ™powania administracyjnego wobec spóĹ‚ki publicznej Krezus SA w przedmiocie naĹ‚oĹĽenia kary pieniężnej w zwiÄ…zku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomoĹ›ci informacji poufnych, podaĹ‚a Komisja. 

(23/04/2019 @ 18:05)

Sare miało 0,44 mln zł zysku netto, 1,64 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Sare odnotowaĹ‚o 0,44 mln zĹ‚ skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej w 2018 r. wobec 2,42 mln zĹ‚ zysku rok wczeĹ›niej, podaĹ‚a spóĹ‚ka w raporcie.

(23/04/2019 @ 17:55)

KNF zezwoliła Billon Solutions na wydawanie pieniądza elektronicznego

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliĹ‚a na wydawanie pieniÄ…dza elektronicznego oraz Ĺ›wiadczenie usĹ‚ug pĹ‚atniczych w charakterze krajowej instytucji pieniÄ…dza elektronicznego przez spóĹ‚kÄ™ Billon Solutions sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie, podaĹ‚a Komisja.

(23/04/2019 @ 17:54)

Kruk rekomenduje wypĹ‚atÄ™ 5 zĹ‚ dywidendy na akcjÄ™ za 2018 r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Kruk zarekomenduje akcjonariuszom wypĹ‚atÄ™ dywidendy w wysokoĹ›ci 5 zĹ‚ na jednÄ… akcjÄ™. WypĹ‚ata nastÄ…pi w caĹ‚oĹ›ci z kapitaĹ‚u zapasowego, podaĹ‚a spóĹ‚ka. 

(23/04/2019 @ 17:53)

Indeks WIG20 wzrósĹ‚ o 0,22% na zamkniÄ™ciu we wtorek

Indeks gieĹ‚dowy WIG20 wzrósĹ‚ o 0,22% wobec poprzedniego zamkniÄ™cia i osiÄ…gnÄ…Ĺ‚ poziom 2 370,63 pkt we wtorek, 23 kwietnia.

(23/04/2019 @ 17:35)

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdziĹ‚ miÄ™dzynarodowe dĹ‚ugoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadĹ‚uĹĽenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz dĹ‚ugoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podaĹ‚a agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

(23/04/2019 @ 17:31)

Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 60,3 tys. ton w III, wzrost o 24% r/r

Produkcja miedzi pĹ‚atnej w grupie kapitaĹ‚owej KGHM Polska MiedĹş wyniosĹ‚a 60,3 tys. ton w marcu 2019 r. i byĹ‚a o 24% wyĹĽsza niĹĽ przed rokiem, podaĹ‚a spóĹ‚ka, prezentujÄ…c wstÄ™pne dane.

(23/04/2019 @ 17:26)

Trzynasta emerytura już pewna. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisaĹ‚ we wtorek po poĹ‚udniu ustawÄ™ wprowadzajÄ…cÄ… tzw. trzynastÄ… emeryturÄ™. To znaczy, ĹĽe juĹĽ w przyszĹ‚ym tygodniu na konta emerytów trafi 888 zĹ‚ jednorazowego Ĺ›wiadczenia.

(23/04/2019 @ 17:10)

NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Transakcje zagranicznych inwestycji bezpoĹ›rednich w Polsce wyniosĹ‚y 41,5 mld zĹ‚ w 2018 r., tj. wzrosĹ‚y o 20% r/r, wynika ze wstÄ™pnych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Polskie inwestycje bezpoĹ›rednie za granicÄ… w tym czasie spadĹ‚y do 3,1 mld zĹ‚ z 10,2 mld zĹ‚ rok wczeĹ›niej.

(23/04/2019 @ 17:01)

KNF ostrzega przed firmami oferujÄ…cymi obligacje GetBack. 10 podmiotów na liĹ›cie ostrzeĹĽeĹ„

Komisja Nadzoru Finansowego wpisaĹ‚a na swojÄ… listÄ™ ostrzeĹĽeĹ„ publicznych 10 kolejnych podmiotów. To firmy, które sprzedawaĹ‚y obligacje GetBack bez wymaganego zezwolenia.

(23/04/2019 @ 16:52)

Inter Cars rekomenduje 0,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

ZarzÄ…d Inter Cars zarekomendowaĹ‚ podziaĹ‚ zysku wypracowanego w 2018 r. w ten sposób, ĹĽe z zysku netto wysokoĹ›ci 228 628 836,14 zĹ‚ tytuĹ‚em dywidendy zostanie wypĹ‚acona kwota 10 059 351 zĹ‚, tj. 0,71 zĹ‚ na jednÄ… akcjÄ™, zaĹ› pozostaĹ‚a część zysku w kwocie 218 569 485,14 zĹ‚ przeznaczona zostanie na kapitaĹ‚ zapasowy, podaĹ‚a spóĹ‚ka.

(23/04/2019 @ 16:49)

Introl miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) -  Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósĹ‚ 1,4 mln zĹ‚, a EBITDA 18,4 mln zĹ‚ w 2018 roku, podaĹ‚a spóĹ‚ka, powoĹ‚ujÄ…c siÄ™ na szacunkowe dane. 

(23/04/2019 @ 16:42)

ostatni import : 24/04/2019 @ 03:03

Noclegi z rezerwacj±

Noclegi w Słupsku i regionie słupskim


Słupsk
Hotel ATENA
Ustka
HOTEL VILLA RED
Dodaj obiekt
► Rowy
Dodaj obiekt
► Podd±bie
Dodaj obiekt
mojemiasto.gif

Ogłoszenia

ogloszenia Ogłoszenia


Język
Słupsk-Informacje
Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:
RSS BOX
Serwis radiowy

zakochany.gif

Radio na
¶wiecie

Sonda
Jak oceniasz www.my.slupsk.pl ?
 
Bardzo dobra
Dobra
Zadowalaj±ca
Dostateczna
Niedostateczna
Mierna
Wyniki

[Impressum]
UWAGA! Zabrania się kopiowania artykułów, zdjęć ze strony MY.Słupsk. Kopiowanie materiałów, zdjęć publikowanych na MY.Słupsk bez zgody autora strony jest kradzież± praw autorskich.
Noclegi nad morzem

  Site powered by GuppY v4.5.12 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Strona załadowana w 0.21 sekundę