Zmień wygl±d strony

Wybierz skin

Skin :
Zamieszkały..
Położenie Historia
Słupsk
Zabytki Poł±czenia z archiwum Stolp.de Czy wiesz, że..
nad Bałtykiem
Oferta
To i owo
Prywatnie
Preferencje
IP : 3.85.92.139

Użytkownicy 312 Użytkownicy

użytkowników 10 użytkowników:
zenon   zderzak   xandi002   wowik   wlodek   waldek   wacek   vicodin   vanix   tomk   
Użytkownicy online : Użytkownicy online :
( nikt )
Go¶ci online : Go¶ci online : 52

Stronę odwiedzono : Stronę odwiedzono : 1575512  
hit Jednocze¶nie wizyt: 428
dnia 04/02/2007 @ 10:52

e-mail do : admin Do ulubionych Poleć znajomemu wersja mobile
Szukaj
news.gifRSS BOX - Poradnik Money

Money.pl

Portal finansowy nr 1 w Polsce


Walne zgromadzenie JSW zostało przerwane do 3 lipca

Akcjonariusze JastrzÄ™bskiej SpóĹ‚ki WÄ™glowej (JSW) zdecydowali o ogĹ‚oszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 3 lipca do godziny 13:00.

(26/06/2019 @ 12:38)

Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020

Nałożenie przez USA 25-proc. ceł na import z Chin o wartości 300 mld USD obniżyłoby globalny wzrost PKB o 0,389 pkt proc. w 2020 r., a w przypadku Polski - o 0,314 pkt, prognozuje Fitch Ratings.

(26/06/2019 @ 12:38)

Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zĹ‚ zysku za 2018 r. w caĹ‚oĹ›ci na kapitaĹ‚ zapasowy, wynika z podjÄ™tych uchwaĹ‚. 

(26/06/2019 @ 12:37)

Gabinet Cieni BCC: RzÄ…d nie powinien zwiÄ™kszać wydatków sztywnych w budĹĽecie

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - RzÄ…d powinien dÄ…ĹĽyć do tego, by nie wzrastaĹ‚ udziaĹ‚ wydatków sztywnych w budĹĽecie, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarka wkracza na Ĺ›cieĹĽkÄ™ stopniowego spadku tempa wzrostu, wynika z uchwaĹ‚y podjÄ™tej przez Gospodarczy Gabinet Cieni BCC na posiedzeniu, które odbyĹ‚o siÄ™ dziĹ› w Warszawie. Zdaniem BCC, wynik budĹĽetu paĹ„stwa powinien mieĹ›cić siÄ™ w przedziale od maksimum 3% PKB deficytu w okresie sĹ‚abej koniunktury do 3% PKB nadwyĹĽki w okresie dobrej koniunktury, a w latach dobrej koniunktury - roĹ›nie relacja wydatków publicznych w stosunku do produktu krajowego brutto.

(26/06/2019 @ 12:35)

Uniqa wprowadziĹ‚a umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Uniqa wdroĹĽyĹ‚a umowy samoodnawialne w ubezpieczeniu domu lub mieszkania Twój Dom Plus. Z badaĹ„ przeprowadzonych na zlecenie ubezpieczyciela wynika, ĹĽe 53% Polaków deklaruje, ĹĽe interesuje ich roczne ubezpieczenie domu lub mieszkania, a 37% osób byĹ‚oby takĹĽe zainteresowanych polisÄ… samoodnawialnÄ…, podaĹ‚a Uniqa. 

(26/06/2019 @ 12:32)

Atal uruchomiĹ‚ sprzedaĹĽ 114 mieszkaĹ„ w III etapie projektu Nowa Grochowska 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Atal uruchomiĹ‚ sprzedaĹĽ 114 mieszkaĹ„ w III etapie warszawskiego projektu - Nowa Grochowska. W sumie na ofertÄ™ osiedla skĹ‚adajÄ… siÄ™ 383 mieszkania oraz 158 mikroapartamentów inwestycyjnych, podaĹ‚a spóĹ‚ka. 

(26/06/2019 @ 12:30)

Coface: BranĹĽa motoryzacyjna ma sprzed sobÄ… niekorzystne perspektywy

Niższy popyt, spowolnienie gospodarcze, wzrost protekcjonizmu oraz konieczność dostosowania się do bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin sprawiają, że dla polskiego sektora motoryzacyjnego rysują się niekorzystne perspektywy po wzrostach w ostatnich latach, wynika z analizy Coface. Mimo tego, Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, może odczuć pogorszenie koniunktury mniej dotkliwie.

(26/06/2019 @ 11:56)

KIR i ZBP: 36% klientów chciaĹ‚oby przelewów natychmiastowych w kaĹĽdej sytuacji

Ponad jedna trzecia (36%) klientów banków w Polsce uwaĹĽa, ĹĽe natychmiastowa realizacja przelewu powinna być stosowana w kaĹĽdej sytuacji, wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i ZwiÄ…zku Banków Polskich (ZBP).

(26/06/2019 @ 11:42)

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowoĹ›ci przekroczyĹ‚a 17,49 mln w I kw

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Liczba klientów indywidualnych, posiadajÄ…cych dostÄ™p do bankowoĹ›ci internetowej wyniosĹ‚a 38,72 mln na koniec I kwartaĹ‚u br., co oznacza wzrost o 8,47% w skali roku. Liczba aktywnych klientów siÄ™gnęła 17,49 mln (wzrost o 7,21% r/r), podaĹ‚ ZwiÄ…zek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. JuĹĽ ponad poĹ‚owa klientów aktywnie korzystajÄ…cych z bankowoĹ›ci elektronicznej robi to za pomocÄ… swojego smartfona lub tabletu.   

(26/06/2019 @ 11:37)

Kantar TNS: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,27 w VII

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Bankowcy oczekujÄ…, ĹĽe kurs euro wobec zĹ‚otego wyniesie 4,27 na koniec lipca 2019 r., wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmÄ™ badawczÄ… Kantar TNS. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 3,79 zĹ‚, a dla kursu CHF/PLN - 3,83 zĹ‚.

(26/06/2019 @ 11:00)

Pengab spadł o 2,7 pkt m/m do 25,5 pkt w czerwcu

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - WskaĹşnik koniunktury bankowej Pengab spadĹ‚ o 2,7 pkt m/m do 25,5 pkt w czerwcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmÄ™ badawczÄ… Kantar TNS. Rok temu wartość wskaĹşnika wynosiĹ‚a 30,7 pkt.

(26/06/2019 @ 11:00)

Rank Progress ma przedwst. umowę nabycia gruntu w Otwocku za maks. 27,6 mln zł

Progress XVIII sp. z o.o. - S.K.A. - spóĹ‚ka zaleĹĽna Rank Progress - zawarĹ‚a z osobami fizycznymi przedwstÄ™pnÄ… warunkowÄ… umowÄ™ nabycia prawa wĹ‚asnoĹ›ci nieruchomoĹ›ci gruntowej o powierzchni do 7,9 ha, zlokalizowanej w Otwocku za Ĺ‚Ä…cznÄ… cenÄ™ do 27, 6 mln zĹ‚, podaĹ‚a spóĹ‚ka.

(26/06/2019 @ 10:57)

PIE: 10% miast w Polsce to ośrodki z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną

Obecnie już 10% miast w Polsce (94) to ośrodki z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną, przy czym najmniej jest ich w centrum kraju, wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

(26/06/2019 @ 10:48)

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadĹ‚a o 1% r/r w maju

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych spadĹ‚a o 1% r/r do 43 tys. sztuk w maju 2019 r., wynika z danych GĹ‚ównego UrzÄ™du Statystyczny (GUS). W okresie styczeĹ„-maj br. odnotowano spadek o 8,4% do 199 tys. aut.

(26/06/2019 @ 10:28)

GUS: Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 0,5% r/r w maju

Produkcja energii elektrycznej wzrosĹ‚a o 0,5% r/r i wyniosĹ‚a 13,14 TWh w maju 2019 r. (w ujÄ™ciu miesiÄ™cznym wzrosĹ‚a o 0,8%), podaĹ‚ GĹ‚ówny UrzÄ…d Statystyczny (GUS).

(26/06/2019 @ 10:26)

GUS: Produkcja rudy miedzi wzrosła o 1,6% r/r w maju

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Produkcja rudy miedzi wzrosĹ‚a o 1,6% r/r do 2,78 mln ton w maju 2019 r. (wzrost o 6,2% m/m), wynika z danych GĹ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego (GUS).

(26/06/2019 @ 10:20)

GUS: Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 15,6% r/r, ropy naft. spadła o 0,8% w V

Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekĹ‚ym lub gazowym) wzrosĹ‚a o 15,6% r/r do 436 hm3 w maju 2019 r., wynika z danych GĹ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego (GUS). W ujÄ™ciu m/m produkcja spadĹ‚a 1,2%.

(26/06/2019 @ 10:19)

TOP CDR: Co trzeci pracownik w Polsce spodziewa siÄ™ zmiany pracy przez roboty

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Co trzeci pracownik w Polsce uwaĹĽa, ĹĽe automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania siÄ™ lub zmiany pracy w ciÄ…gu najbliĹĽszych 10 lat, wynika z raportu TOP CDR - Digitally Responsible Company.

(26/06/2019 @ 10:18)

GUS: Produkcja cementu spadła o 11,1% r/r w maju

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Produkcja cementu zmniejszyĹ‚a siÄ™ o 11,1% r/r do 1,73 mln ton w maju 2019 r., wynika z danych GĹ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego (GUS). W ujÄ™ciu m/m odnotowano spadek o 5,7%. 

(26/06/2019 @ 10:16)

GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła o 0,1% r/r w maju

Produkcja wÄ™gla kamiennego spadĹ‚a o 0,1% r/r do 5,28 mln ton w maju 2019 r. (spadek o 1,2% m/m), wynika z danych GĹ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego (GUS).

(26/06/2019 @ 10:14)

ostatni import : 26/06/2019 @ 13:29

Noclegi z rezerwacj±

Noclegi w Słupsku i regionie słupskim


Słupsk
Hotel ATENA
Ustka
HOTEL VILLA RED
Dodaj obiekt
► Rowy
Dodaj obiekt
► Podd±bie
Dodaj obiekt
mojemiasto.gif

Ogłoszenia

ogloszenia Ogłoszenia


Język
Słupsk-Informacje
Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:
RSS BOX
Serwis radiowy

zakochany.gif

Radio na
¶wiecie

Sonda
Jak oceniasz www.my.slupsk.pl ?
 
Bardzo dobra
Dobra
Zadowalaj±ca
Dostateczna
Niedostateczna
Mierna
Wyniki

[Impressum]
UWAGA! Zabrania się kopiowania artykułów, zdjęć ze strony MY.Słupsk. Kopiowanie materiałów, zdjęć publikowanych na MY.Słupsk bez zgody autora strony jest kradzież± praw autorskich.
Noclegi nad morzem

  Site powered by GuppY v4.5.12 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Strona załadowana w 0.05 sekundę