MY.Słupsk - Stadt in Polen - Stolp

http://www.my-slupsk.de/

Powiat Słupski (Historia)


Powiat wiejski Słupsk jest dawnym powiatem na Pomorzu i powstał jako niemiecko-pruski powiat wiejski w latach 1816 i 1945.
Powiat wiejski Słupsk obejmował 1 stycznia 1945 - 193 gminy.


Historia administracji


Prusy Królewskie


Po nowym podziale okręgów w państwie Pruskim po Kongresie Wiedeńskim powstał w pruskiej prowincji Pomorza w 1816 roku w okręgu Cöslin ( od 1920 roku: Köslin) powiat Słupsk. Obejmował on w większości wiejskie obszary wokół Słupska.
Urząd powiatu znajdował się w Słupsku.


Związek Północno-Niemiecki/ Rzesza Niemiecka/ Wielka Rzesza Niemiec


Od 1 lipca 1867 roku powiat Słupski należał do Związku Północno-Niemieckiego, a od 1 stycznia 1871 do Rzeszy Niemiec. 1 sierpnia 1876 roku następująją zmiany w granicach powiatów.
1 kwietnia 1898 gmina Słupsk opuszcza powiat i tworzy własny okręg miejski. Tym samym zmienia sie nazwa dotychczasowego Powiatu Słupskiego na Powiat Wiejski. 30 września 1929 roku odpowiednio do reformy obszarowej w pozostałej części Prus rozwiązano samodzielnie istniejące dobra ziemskie łącząc je z sąsiadujacymi gminami.
Wiosną 1945 r powiat zostaje zajęty przez Armię Czerwoną, a później przechodzi pod polską administrację.


Ustrój Komunalny


Okręg Słupski dzielił się na gminę Słupsk i gminy wiejskie oraz do czasu ich rozwiązania, na samodzielne ziemstwa.
Z wprowadzeniem pruskiego prawa gminnego 15 grudnia 1933 roku od 1 stycznia 1934 ujednolicono prawo gminne we wszystkich pruskich gminach.
Z wprowadzeniem 30 stycznia 1935 roku niemieckiego regulaminu gminnego wchodzi w życie 1 kwietnia 1935 w Rzeszy Niemieckiej jednolity ustrój komunalny, przy czym dotychczasowe gminy wiejskie zmieniają nazwę z "Gmina Wiejska" na "Gmina".


Nazwy miejscowości


W 1937 roku zmieniono w powiecie Słupskim nazwy niektórych miejscowości. Nazwy miejscowości były " nie wystarczająco niemieckie". Wprowadzono zmiany fonetyczne, czy też nowe dowolne pomysły w nazewnictwie miejscowości i tak na przykład:


Bochowke: Hohenlinde (Pom.),
Borawe: Heidehof,
Deutsch Buckow: Bukau (Pom.),
Niemietzke: Puttkamerhof.
Porseize: Grüntal,
Sagerke: Brackenberg,
Viatrow: Steinfurt,
Wendisch Buckow: Buchenstein,
Wendisch Karstnitz: Ramnitz,
Wendisch Plassow: Plassenberg,
Wendisch Silkow: Schwerinshöhe,
Wottnogge: Mühlental (Pom.).Tłumaczenie z niemieckiej wersji Wikipedii